icona icona icona icona icona

Przedsiębiorstwo

O Nas

Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań transportowych zgodnie z życzeniem i specyficznymi potrzebami naszych klientów, pamiętając jednocześnie o obowiązujących surowych normach w tej materii. Jakość i Bezpieczeństwo uważane są za podstawę naszej kultury i działalności; w ostatnich latach przedsiębiorstwo potrafiło przestawić się z rzemieślniczej produkcji urządzeń i rowerów na przeroby przemysłowe, mając na uwadze zasadniczy postęp pod względem jakości produktów. Świadomi znaczenia przyjętej odpowiedzialności społecznej i wobec środowiska zaangażowani jesteśmy w prowadzeniu należytych stosunków koleżeńskich, z dostawcami, z klientelą oraz instytucjami zewnętrznymi, by dać tym dowód naszego profesjonalizmu w połączeniu z uprzejmością, uczciwością i przestrzeganiem norm prawnych. Dzisiaj możemy potwierdzić że firma SACIM to leader we własnym sektorze produkcji i że, z własnymi przekonaniami, reprezentuje ona silny punkt dla zatrudnienia i miejsc pracy w rejonie Ceseny. Entuzjazm, kreatywność i wytrwałość wszystkich członków struktury organizacyjnej, wysoka profesjonalność załogi i znaczne doświadczenie nabyte w różnych sektorach, to tylko niektóre z przyczyn mające wpływ na rozwój Spółki.


Historia

Przedsiębiorstwo SACIM powstało  w Niedzielę 11-go lipca 1920 roku kiedy to ufundowana została Spółka Spółdzielcza C.I.M. (Przemysłowe Konstrukcje Maszynowe - Spółka Spółdzielcza Metalowców) produkująca wówczas konstrukcje stalowe na potrzeby Kolei Państwowych. W 1927 r. ówczesna Spółka zmieniła nazwę na S.A.C.I.M.  (Spółka Anonimowa Przemysłowych Konstrukcji Maszynowych) z jej założycielami D. Camaeti - A. Ravegnani - L. Valzania - G. Molari. W 1936 r. rozpoczęto produkcję cystern na potrzeby Armii Włoskiej. Podczas Drugiej Wojny Światowej zakład, mieszczący się wówczas przy Aleji Oberdan w Cesenie, został prawie doszczętnie zniszczony ale dzięki nieugiętej woli fundatorów niezwłocznie został on odbudowany

storiaW roku 1947 S.A.C.I.M. przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą S.A.C.I.M. Srl (Spółka Przemysłowych Konstrukcji Maszynowych). W latach powojennych błyskawicznie się rozwinęła i w roku 1955 przeniosła się do zakładu przy ulicy Carlo Cattaneo w Cesenie, który  powiększał się stopniowo aż do osiągnięcia 33.000 m2. powierzchni, z czego 11.000 m2 to "powierzchnia kryta". 

storia

W latach ’60 pierwsze pokolenie wspólników przekazało spółkę drugiemu pokoleniu i rozpoczęto w tym czasie produkcję pierwszych cystern ze stali inox na podwoziu samochodowym, a następnie w latach ’70 rozpoczęto produkcję pierwszych cystern ze stopu aluminium na podwoziu samochodowym. W latach ’90 rozwinęto własną sieć handlową i rozpoczęto bezpośrednią sprzedaż swych produktów na rynki poza europejskie zaopatrując głównie rynki Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. W roku 2003 spółka zmieniła swą formę prawną na SACIM SPA - spółka akcyjna – i w kilka lat później skonkretyzowano przekazanie jej trzeciemu pokoleniu wspólników. W roku 2010 spółka wkracza na pole Ekologii reagując w ten konkretny sposób na poważny kryzys handlowy pod koniec 2008 r.

Dla skompletowania  projektu odnowy i unowocześnienia, 31 Sierpnia 2015 r. Sacim przeniosła się do swej aktualnej siedziby przy Placu Francesco Arcano – Cesena, zajmującej 50.000 m2 łącznej powierzchni, z czego 12.000 to powierzchnia “kryta”, zaprojektowanej w oparciu o nowoczesne pojęcia “lean production”, mającej zdolność produkcyjną ponad 500 cystern rocznie, co gwarantuje przedsiębiorstwu perspektywy  rozwoju i rozrastania się w przyszłości na coraz bardziej skomplikowanym i zglobalizowanym rynku.