icona icona icona icona icona

Produkty

Sacim zajmuje się produkcją pojazdów z cysterną do przewozu produktów ciekłych w transporcie drogowym, morskim i torowym. Szeroki asortyment produkowanych przez Przedsiębiorstwo cystern, jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby każdego rodzaju transportu. Wszystkie cysterny SACIM są projektowane i produkowane z zastosowaniem najdalej zaawansowanych rozwiązań technicznych a do ich produkcji stosowane są części o najwyższej jakości, niezawodne i długotrwałe, zgodnie z obowiązującymi normami ADR, RID, IMDG, EN, ECE, DOT etc.

Prześlij katalog sprzętu ekologicznego

Prześlij katalog ogólny


Płyny łatwopalne

Cysterny do transportu płynów łatwopalnych (paliwa, rozpuszczalniki itd.) Klasa 3 ADR


Substancje chemiczne

Cysterny do transportu substancji chemicznych z klasy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 ADR


Materiały o wysokiej temperaturze

Cysterny do transportu materiałów o wysokiej temperaturze (bitum, siarka, itd.) z klasy 3, 4.1, 9, ADR


Artykuły spożywcze

Cysterny do przewozu płynów spożywczych w tym również niebezpiecznych (alkohol etylowy, wino, olej, itd.) z klasy 3 ADR


Zaopatrzenie powietrzne i pojazdy specjalne


Sprzęt ekologiczny